Náhrada PC u strojírenského podniku

Náhrada PC u strojírenského podnikuNáhrada průmyslových PC jiného dodavatele a klasických PC používaných pro řízení výroby u strojírenského podniku spolehlivou průmyslovou platformou AXIOMTEK vedla k razantnímu zvýšení spolehlivosti. Výpadky výroby, které byly na denním pořádku jsou již minulostí.

V současné době podnik používá přes 40 počítačů AXIOMTEK a je plánováno jejich další rozšíření. Hlavní přínosy nasazení počítačů AXIOMTEK se dělí do dvou oblastí. První je zvýšení spolehlivosti výroby a zemezení prostojů vznikajících při poruchách výpočetní techniky. Druhou je podpora systému MES při řízení výroby. K potřebným datům, která jsou zčásti získávána automaticky má on-line přístup každý pracovník podniku. Zcela odpadla papírová evidence a přepisování dat. MES ve spojení s počítači AXIOMTEK tak umožní podniku dosažení maximální možné výkonnosti a objemu produkce se zařízením, materiály a lidskými zdroji, které má k dispozici.

Řešení od MoSysu pomáhá výrobci ovocných šťáv

výrobci ovocných šťávNaše řešení pomohlo výrazně zvýšit produktivitu práce. Pracovníci již nemusí ručně zadávat data z ERP systému do operátorských panelů u jednotlivých strojů a zpět.

V celém závodě slouží téměř 50 průmyslových počítačů ADVANTECH včetně počítačů na vysokozdvižných vozících. Každý výpadek jednotlivého počítače by pro firmu znamenal prodlevu a tudíž velké finanční ztráty. Vysoká spolehlivost a bezporuchovost byly proto kladeny na první místo při výběru počítačů do zpracovatelské haly výrobce ovocných šťáv. Počítače ADVANTECH díky velmi nízké poruchovosti plní tento náročný úkol bezchybně.

Novinky

nahrada-pc-u-strojirenskeho-podnikuNáhrada průmyslových PC jiného dodavatele a klasických PC používaných pro řízení výroby u strojírenského podniku spolehlivou...
reseni-od-mosysu-pomaha-vyrobci-ovocnych-stavNaše řešení pomohlo výrazně zvýšit produktivitu práce. Pracovníci již nemusí ručně zadávat data z ERP systému do operátorských panelů...

Z našeho řešení

z-naseho-reseniCloud computing je dnes termín skloňovaný ve všech pádech. Co může cloud computing přinést Vaší firmě? Přečtěte si více o našem řešení Cloud Computingu, které pomůže Vaší firmě.